Không có phản hồi

Điều kiện miễn thuế TNCN khi chuyển nhượng BĐS

 1. Bất động sản đang bán là BĐS duy nhất có chủ quyền (Giấy chừng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất)
 2. Giấy chứng nhận QSDĐ ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.
  Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Lưu ý:

 1. Nếu người bán có thêm 1 BĐS thứ 2 có chủ quyền (Giấy chứng nhận) dù là đất, nhà, xưởng…ở một địa điểm khác trên lãnh thổ Việt Nam thì vẫn không thuộc diện miễn thuế.
 2. BĐS sản duy nhất vừa mới mua và chủ quyền được cập nhật chưa đủ 183 ngày thì khi bán cũng không được miễn thuế
 3. Có nhiều BĐS nhưng chỉ có duy nhất BĐS đang bán có chủ quyền và chủ quyền được cấp đủ 183 ngày thì VẪN ĐƯỢC MIỄN THUẾ
 4. Có 1 BĐS duy nhất nhưng chưa có chủ quyền khi bán VẪN PHẢI ĐÓNG THUẾ. Cái này rất nhiều người nhầm lẫn vì thường cho rằng có duy nhất một BĐS thì mặc nhiên được miễn thuế.
 5. Nếu 2 vợ chồng BÁN một BĐS và BĐS đó chủ đứng tên của Chồng. Ngoài ra người vợ còn đứng tên trên 1 trên một BĐS khác thì tùy vào trường hợp có được miễn hay không.
  – Nếu BĐS người chồng đứng tên tài sản riêng của người chồng, và BĐS người vợ đứng tên là TS riêng của vợ. Thì khi bán chỉ cần Chồng ký tên và người chồng được miễn thuế.
  – Nếu BĐS người chồng đứng tên tài sản riêng của người chồng, và BĐS người vợ đứng tên là TS CHUNG của 2 vợ chồng. Thì khi bán chỉ cần Chồng ký tên và người chồng KHÔNG được miễn thuế.
  – Nếu BĐS người chồng đứng tên tài sản CHUNG của 2 vợ chồng, và BĐS người vợ đứng tên là TS CHUNG của 2 vợ chồng. Thì khi bán cần cả 2 vợ Chồng ký tên và 2 vợ chồng KHÔNG được miễn thuế.
  – Nếu BĐS người chồng đứng tên tài sản CHUNG của 2 vợ chồng, và BĐS người vợ đứng tên là TS RIÊNG của vợ. Thì khi bán cần cả 2 vợ Chồng ký tên và chỉ có chồng được miễn thuế còn vợ KHÔNG được miễn thuế.

Comments (0)